Delta Schuitenbeek

Natuurgebied Delta Schuitenbeek ligt tussen Nulde en de Nijkerkersluis en biedt een thuishaven voor verschillende watervogels en planten.

Natuurgebied Delta Schuitenbeek ligt tussen Nulde en de Nijkerkersluis en biedt een thuishaven voor verschillende watervogels en planten. In het natuurgebied zijn er verschillende kleine eilandjes te vinden, waar de vogels hun plek vinden om voedsel te zoeken. Als je goedt kijkt zie je er vogels zoals de aalscholver, fuut en de nijlgans rondvliegen. Ondanks de levendigheid voor de dieren is het een uitstekend natuurgebied om tot rust te komen. 

Prijzen

  • Gratis

Locatie