Privacy statement

STICHTING NIJKERK PARTNERS gevestigd op Plein 5, 3861 AB Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van en persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Nijkerk Partners

Plein 5, 3861 AB Nijkerk

info@lekkernijkerk.nl

Werkzaamheden Stichting Nijkerk Partners

‘Lekker Nijkerk' is een citymarketing initiatief voor de gehele gemeente Nijkerk. Onder deze noemer willen we Nijkerk op de kaart zetten als een aantrekkelijke plek om te verblijven, wonen en te werken; een ware trekpleister in de regio.

De website is de informatiedrager van deze Stichting. Hier kunnen mensen vinden wat er te doen is in Nijkerk, welke horecagelegenheden en winkels er zijn. De website geeft een overzicht van de aanwezige voorzieningen in het centrum. Daarnaast vind je hier de achtergrondverhalen over Nijkerk. Evenementenorganisatoren kunnen zelf hun evenement aanmelden op de website.

De gegevens die wij verzamelen zijn de bedrijfsgegevens van ondernemers uit Nijkerk, dit ten behoeve van het bedrijfsoverzicht op de onze website. In afzonderlijke gevallen gaat het hierbij ook om persoonsgegevens (bv. gegevens van de eigenaar van een éénmanszaak, contactgegevens van een contactpersoon van een bedrijf), in die gevallen zijn wij extra waakzaam. De Stichting Nijkerk Partners verwerkt uw bedrijfsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig.

Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van de evenementenkalender op onze website. In sommige gevallen worden deze evenementen georganiseerd door personen en niet door bedrijven/organisaties. In dit geval spreken we dus (ook) van persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig. Wij vragen u toestemming om deze gegevens te mogen verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken via onze website:

Bedrijfsgegevens

Naam van bedrijf/organisatie

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Websiteadres

Social mediagegevens

Persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Hoe lang we bedrijfsgegevens en persoonsgegevens bewaren

STICHTING NIJKERK PARTNERS bewaart uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens die wij via de website hebben verzameld niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens blijven op de website staan totdat u ons verzoekt deze te verwijderen. Gegevens zullen dan binnen 72 uur van de website worden verwijderd. Daarna zullen de gegevens binnen drie maanden worden verwijderd uit onze back-ups.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens door STICHTING NIJKERK PARTNERS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfs- of persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens sturen naar info@lekkernijkerk.nl.

Hoe wij bedrijfsgegevens en persoonsgegevens beveiligen

STICHTING NIJKERK PARTNERS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lekkernijkerk.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STICHTING NIJKERK PARTNERS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. STICHTING NIJKERK PARTNERS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe communiceren wij een wijziging?

Wij behouden ons het recht voor dit reglement te wijzigen, bijvoorbeeld ingeval van een wetswijziging. Het geldende privacyreglement zal telkens op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u daar aanleiding toe ziet, kunt u een klacht indienen over STICHTING NIJKERK PARTNERS bij de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.